Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 • Drukuj

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany,
  e-dowód albo podpis kwalifikowany.

 • w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy Chełm Śląski albo wysyłając tradycyjną pocztą.

  Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
  Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW (dotyczy łącznej mocy źródeł ciepła i spalania paliw w budynku)
  W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

 zone

 

Deklaracje do pobrnia :

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz Abudynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz Bbudynki i lokale niemieszkalne

 

Formularze deklaracji dostępne są również w Urzędzie Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, w pokoju 103.