Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1

  • Drukuj

SP nr 1

 


loga

Gmina Chełm Śląski zakończyła realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT".

Projekt obejmował docieplenie stropodachu łącznie z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ściany zewnętrzne docieplone zostały warstwą styropianu oraz położony został tynk ozdobny oraz wymieniona została cała instalacja centralnego ogrzewania.

Realizacja projektu miała celu poprawę stanu technicznego obiektu, redukcję emisji CO2
oraz PM10 oraz racjonalizację zużycia energii co przyczyniło się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia kosztów ogrzewania i utrzymania obiektu oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczności lokalnej korzystającej z obiektu w zakresie działań niskoemisyjnych.

  • Wartość projektu: 784 857,44 zł

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 600 000,00 zł