Aktualności

INFORMACJA W/S DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

  • Drukuj

 

W związku z obowiązkiem Gminy dotyczącym zapewnienia uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do odpowiednich szkół i placówek oświatowych, na podstawie art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910) Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim przyjmuje do 20 lipca 2020r. pisemne wnioski rodziców/opiekunów dotyczące zapewnienia:

 

  • transportu organizowanego przez Gminę,

  • transportu organizowanego we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Chełm Śląski (dotyczy tylko uczniów niepełnosprawnych),

  • zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dziecka i opiekuna (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych).

 

Wzór wniosku oraz klauzula RODO znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy
w zakładce:Urząd – co, gdzie i jak załatwić, pod hasłem sprawy oświatowe.

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy - osobiście, bądź drogą korespondencyjną.

 

Sprawę prowadzi Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Chełm Śląski,

 

telefon kontaktowy: 32 22 57 503 /wew. 31.