Zaproszenie na XVI Sesję

  • Drukuj

 

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XVI Sesję

która odbędzie się w dniu 29 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji z dnia 18.12.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

d. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2020 rok

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta