Zaproszenie na XLI Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLI Sesję

która odbędzie się w dniu 19 kwietnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji z dnia 21.03.2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie :

a. podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia