Zaproszenie na XLII Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLII Sesję

która odbędzie się w dniu 15 maja br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji z dnia 19.04.2018r.

3 Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia