Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim

GZM

Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej” dofinansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Inwestycja polegała na modernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej. Przeprowadzone zostały dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach pierwszego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma Achtelik II Montaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z Chełmu Śląskiego, która wymieniła stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, dociepliła ściany zewnętrzne warstwą styropianu łącznie z położeniem tynku ozdobnego, wymienione zostały również obróbki blacharskie rynny i rury spustowe.

W ramach drugiego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma PHU Sylwester Podolski z Lędzin. W ramach inwestycji wykonane zostało nowe przyłącze gazu do budynku oraz nowa kotłownia gazowa, w której zamontowano dwa piece gazowe o mocy 60 kW każdy. W kuchni do przygotowywania posiłków dla naszych przedszkolaków zostały zabudowane piece gazowe.

Inwestycja pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania, które do tej pory było oparte na kotłach elektrycznych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tys. zł, nieco ponad 600 tys. zł wyniosło dofinansowanie z budżetu GZM w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

GP1

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1

SP nr 1

 


loga

Gmina Chełm Śląski zakończyła realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT".

Projekt obejmował docieplenie stropodachu łącznie z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ściany zewnętrzne docieplone zostały warstwą styropianu oraz położony został tynk ozdobny oraz wymieniona została cała instalacja centralnego ogrzewania.

Realizacja projektu miała celu poprawę stanu technicznego obiektu, redukcję emisji CO2
oraz PM10 oraz racjonalizację zużycia energii co przyczyniło się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia kosztów ogrzewania i utrzymania obiektu oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczności lokalnej korzystającej z obiektu w zakresie działań niskoemisyjnych.

  • Wartość projektu: 784 857,44 zł

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 600 000,00 zł

 

 

 

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim

GZM

 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów

 

We wrześniu br. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów” dofinansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Prace polegają na dociepleniu ścian piwnic, ścian zewnętrznych budynku łącznie z wykonaniem tynku ozdobnego. Zostanie również docieplony stropodach budynku łącznie z wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą rynien i rur spustowych.

Wykonawcą jest Zakład Malarsko-Murarski Ryszard Bogucki z Chełmu Śląskiego, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowity koszt inwestycji w przybliżeniu wynosi 300 tys. zł, z czego dofinansowanie w wysokości blisko 270 tys. zł gmina otrzyma z Funduszu Solidarności.

Dobudowa klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

PFRON

W lipcu rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod rozbudowę szkoły o dodatkową klatkę schodową z windą dla niepełnosprawnych i sanitariatami dla uczniów. Wartość prac wynosi 983.717,44 zł . Zadanie to zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł.

Przystąpiono również do remontu istniejących łazienek , których koszt wyniesie 150.000,00 zł .

Powyższe prace wykonuje firma KANBEX Sp z o.o. z Mysłowic wyłoniona w drodze postępowania przetargowego .

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.