Opłaty - odpady komunalne

Opłaty – obowiązujące od dnia 01. 01. 2016 r.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
- 12 zł miesięcznie na osobę w zabudowie jednorodzinnej
- 10 zł miesięcznie na osobę w zabudowie wielorodzinnej
2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- 20 zł miesięcznie na osobę w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
a. Jeżeli na danej nieruchomości odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- pojemnik 120 l – 18,00 zł
- pojemnik 140 l – 22,00 zł
- pojemnik 240 l – 32,00 zł
- pojemnik1100l – 100,00 zł
- pojemnik 7000 l – 460,00 zł.
b. Jeżeli na danej nieruchomości odpady nie są zbierane i odbieranew sposób selektywny:
- pojemnik 120l – 30,00zł
- pojemnik 140 l – 35,00 zł
- pojemnik 240l – 45,00 zł
- pojemnik 1100l – 140,00 zł
- pojemnik 7000 l – 620,00 zł.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłat za pojemnik, liczby pojemników oraz krotności odbioru. Krotność odbioru wynosi: 2,17 ( odbiór raz na 2 tygodnie) lub 4,33 (odbiór 1 raz na tydzień). Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
1. w przypadku segregowania odpadów:
• w wysokości 120 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. w przypadku niesegregowania odpadów:
• w wysokości 200 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.