Jak poprawnie segregować odpady?

Master Ulotka 2022 A4 v11

 

Master Ulotka 2022 A4 v12

 

ulotka.pdf

Informacja o wyszukiwarce odpadów

WYSZUKIWARKA ODPADÓW:

• BAZA LICZĄCA PONAD 13 TYS. ODPADÓW, Z MOŻLIWOŚCIĄ BIEŻĄCEGO UZUPEŁNIANIA,
• SZYBKIE PODPOWIEDZI, GDZIE NALEŻY WYRZUCIĆ ODPAD – JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ,
• PRZEKIEROWANIE NA SZCZEGÓŁOWY OPIS ZWIĄZANY Z SEGREGACJĄ DANEGO ODPADU,

 
DLA KOGO?


Wyszukiwarka odpadów to baza ponad 13 tys. odpadów specjalnie opracowana na potrzeby wszystkich mieszkańców zarówno osób mieszkających w domach prywatnych, jak i dla mieszkańców bloków.

 

GDZIE ZNALEŹĆ?

NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.MASTER.TYCHY.PL w zakładce WYSZUKIWARKA ODPADÓW : https://www.master.tychy.pl/wyszukiwarka-odpadow-i449.pl.html

 

JAK DZIAŁA?

Wpisując nazwę odpadu w wyszukiwarce, przekieruje ona od razu do odpowiedniej lokalizacji:
• do pojemnika/worka,
• miejsca, do którego można dostarczyć odpad – np. PSZOK, zakładu unieszkodliwiania odpadów,
• wskaże sposób segregacji (np. odbiór w ramach zbiórki mobilnej zgodnie z harmonogramem w przypadku zabudowy jednorodzinnej, odbiór z altany śmietnikowej w przypadku zabudowy wielorodzinnej).

 

CEL ZREALIZOWANIA WYSZUKIWARKI ODPADÓW

• UŁATWIENIE DLA MIESZKAŃCA PODCZAS SEGREGACJI ODPADÓW,
• POMOC W ROZSTRZYGNIĘCIU WĄTPLIWOŚCI NT. SEGREGACJI ODPADÓW,
• ŁATWY DOSTĘP DO WIEDZY NT. ZASAD PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW W MIEŚCIE,
• WPŁYW NA LEPSZĄ JAKOŚĆ SEGREGACJI – ŚRODOWISKO NATURALNE.

 

ZAPRASZAMY

Informacja o segregacji odpadów w Gminie Chełm Śląski

WYKAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH SPRZED POSESJI ORAZ PRZYJMOWANYCH W PSZOK
W GMINIE CHEŁM ŚLĄSKI

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach w taki sposób aby nie dochodziło do mieszania odpadów zebranych selektywnie z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

Odpady, które objęte są odbiorem sprzed nieruchomości, to odpady następujących frakcji:

a) papieru,

b) tworzyw sztucznych,

c) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

d) metali,

e) szkła,

f) popiołu,

g) bioodpadów,

h) odpadów wielkogabarytowych,

i) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zapewnia przyjmowanie odpadów segregowanych, wytworzonych przez mieszkańców gminy z podziałem na następujące frakcje:

a) papieru,

b) tworzyw sztucznych,

c) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

d) metali,

e) szkła,

f) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

g) odpadów niebezpiecznych,

h) przeterminowanych leków i chemikaliów,

i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek,

j) zużytych baterii i akumulatorów,

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

m) zużytych opon,

n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

o) odpadów tekstyliów i odzieży.

Właściciele nieruchomości korzystający z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są obowiązani do dostarczenia odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.W PSZOK odbierane są wszystkie wymienione frakcje odpadów z uwzględnieniem ograniczenia ilości:

a) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - w ilości do 300 kg/ nieruchomość/rok za darmo, każdy następny kilogram opłata 0,50 zł/kg;

b) zużyte opony – maksymalnie 4 szt./ nieruchomość/rok, (z wyjątkiem ciągników i samochodów ciężarowych);

c) Zużyte opony - opony z ciągników i samochodów ciężarowych odbierane są w PSZOK za opłatą w kwocie 50,00 zł/szt .

4.Bioodpady - odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości w PSZOK w workach koloru brązowego o pojemności 120 l., w miesiącach od kwietnia do listopada.

Informacja o Ecoharmonogramie

I N F O R M A C J A

Zachęcamy  do pobrania na komórkę darmowej aplikacji Ecoharmonogram, dzięki której na bieżąco będą Państwo informowani o odbiorze odpadów z danej ulicy.

Uprzejmie informujemy, iż dla mieszkańców  gminy CHEŁM ŚLĄSKI dostępne są HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2022.

- zachęcamy do pobrania:

https://www.master.tychy.pl/harmonogram-i43.pl.html

GRAFIKA-ECOHARMONOGRAM

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.