Przydatne linki

JEDNOSTKI POWIATOWE

Starostwo Powiatowe w Bieruniu - http://powiatbl.pl/

Komenda Powiatowa Policji - www.bierun.slaska.policja.gov.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - www.pcpr.powiatbl.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - www.tychy.piw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - www.psse.tychy.pl

INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY:

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli - http://www.cpsa.com.pl/

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - https://prod.ceidg.gov.pl/

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - http://www.eu-go.gov.pl/

Górnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. -http://www.garr.pl/

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. - https://www.gapp.pl/

Mikroporady - Pomoc w zarządzaniu mikrofirmą - http://www.mikroporady.pl/

Kącik Przedsiębiorcy - Mikroporady - https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html

Krajowy Rejestr Sądowy -http://krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON -http://www.stat.gov.pl/regon/

Wyszukaj kody PKD 2007 - http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Kiedy i jak się ubezpieczyć? -http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Krajowa Informacja Podatkowa -http://www.kip.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) -http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Instytucje wsparcia biznesu http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

OCHRONA PRAW:

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/

Rzecznik Interesu Publicznego http://www.rzecznikip.gov.pl/

Rzecznik Praw Dziecka RP http://www.brpd.gov.pl/

Rzecznik Konsumentów http://e-konsument.pl/rzecznik.htm

Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl/

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.ombudsman.europa.eu/pl/home.faces

ADMINISTRACJA RZĄDOWA;

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.mnisw.gov.pl

Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu http://www.msport.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

Ministerstwo Budownictwa http://www.mb.gov.pl

Ministerstwo Transportu http://www.mt.gov.pl

Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej http://www.mgm.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego http://www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.mon.gov.pl/

INNE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

Ministerstwo Finansów - System e-deklaracje

Zielona Linia - Centrum Informacyjne służb zatrudnienia

Sześciolatek w szkole - Kuratorium Oświaty w Katowicach

Dzienniki Ustaw

Monitor Polski

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Oficjalny serwis Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  http://www.pfron.org.pl/

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.