Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.609 ze zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 19.06.2024 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.05.2024 r.

4. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chełm Śląski za 2023 r.

5. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu po I kwartale 2024 r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 29.05.2024r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej na 2024 rok.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na II Sesję,

która odbędzie się w dniu 16 maja  2024 r. o godz. 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I Sesji z dnia 07.05.2024 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu osobowego:

a. Komisji Rewizyjnej,

b. Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej,

c. Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu.

d. Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji,

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji:

a. Komisji Rewizyjnej,

b. Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej,

c. Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu,

d. Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

 

Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy VIII Kadencji

chełm sl - chełm sl1

chełm sl - chełm sl2

Zaproszenie na LXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LXX Sesję,

która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz.15.30

w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Chełm Śląski”.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.