Aktualności

Intensywny kurs języka niemieckiego w Pforzheim

Urząd Gminy w Chełmie Śląskim dysponuje jednym miejscem na kurs intensywnej nauki języka niemieckiego organizowany w Pforzheim (Niemcy) w terminie od 26 czerwca do 11 lipca 2010r .

Koszty pobytu pokrywane będą przez organizatorów ze strony niemieckiej , natomiast uczestnicy ponoszą koszty przejazdu .

Zapraszamy chętnych uczniów klas licealnych lub technicznych , w wieku od 16 do 18 lat z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego do udziału w spotkaniu kwalifikacyjnym, które odbędzie się 27 kwietnia br (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim przy ul.Konarskiego 2 w sali 008 na I piętrze .

W celu udokumentowania wyników w nauce prosimy zabrać ze sobą świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

Akcja Odszczurzanie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 18.03.2010r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r. z późn. zmianami) oraz uchwałą nr IV/27/2007 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 9 lutego 2007r. zarządzam:

§ 1

W dniach od 01 kwietnia 2010 do dnia 30 kwietnia 2010 przeprowadzić na obszarze Gminy Chełm Śląski akcję odszczurzania.

§ 2

Obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania spoczywa na właścicielach i administratorach budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjno-handlowych i usługowych, zarówno uspołecznionych jak i prywatnych, a także gospodarstw rolnych.

§ 3

 

  1. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji odszczurzania, winny we własnym zakresie i na własny koszt zakupić trutkę.

  2. Trutkę można zakupić w sklepach chemicznych w magazynach towarów masowych, sklepach wielobranżowych itp.

  3. Sposób wyłożenia trutki winien być zgodny z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

  4. Trutkę należy wyłożyć w miejscach gdzie najprawdopodobniej mogą wystąpić gryzonie tj. piwnice, śmietniki, budynki gospodarcze, magazyny.

§ 4

Informuję, że przedstawiciele Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej będą na bieżąco kontrolować stan posesji, a w przypadku zaniedbań, będą nakładane grzywny.

§ 5

Ewentualne padłe gryzonie należy zakopać na głębokość min. 50cm przysypując warstwą wapna i następnie ziemi w odległości min. 50m od źródła wody pitnej jak również zabudowań

§ 6

W przypadku zaistniałego zatrucia trutką bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                                Chełm Śląski

Informacje nt. wypadków i kolizji samochodowych

Tutaj znajdziesz informacje o wypadkach, kolizjach na drogach.

 

Krajowy pragram zawalczania AIDS

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA

ZAKAŻENIOM HIV OPRACOWANY NA LATA 2007-2011

Program określa politykę rządu w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i zwalczania ich społecznych skutków. Jest realizowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV i stanowi kontynuację działań podejmowanych w latach 1996-2006. Głównymi zadaniami Krajowego Programu są: ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, tj.: prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży, organizowanie uświadamiających kampanii medialnych, rozszerzanie sieci punktów wykonujących testy na obecność HIV z profesjonalnym poradnictwem, międzynarodowa wymiana doświadczeń w walce z HIV/AIDS; poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariatu w zakresie profilaktyki HIV, pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS, promowanie projektów integracyjnych z chorymi.

Jednym z podmiotów realizujących Program jest Inspekcja Sanitarna. Realizacja założeń, celów i strategii odbywa się głównie poprzez działania edukacyjne społeczeństwa, ukierunkowane na zmianę postaw i zachowań ludzi w zakresie dbania o swoje zdrowie.

W ramach Programu corocznie realizowana jest społeczna kampania multimedialna oraz obchodzony 1 grudnia „Światowy Dzień AIDS”.


Informacja o HIV/AIDS

HIV(Human Immunodeficiency Virus)

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.