Zaproszenie na XV Sesję

 

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XV Sesję

która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji z dnia 27.11.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027

d. budżetu gminy na 2020 rok

e. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2019/2020

f. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

g. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

h. diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Chełm Śląski

i. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2020 rok

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Henryk Buchta

                                                                                          

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.