Zaproszenie na XXXVI Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVI Sesję

która odbędzie się w dniu 28 listopada br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji z dnia 26.10.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

c. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim

d. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim

e. rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmie Śląskim

f. likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 2 w Chełmie Śląskim.

g. rozwiązania Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

h. likwidacji Technikum w Chełmie Śląskim, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim i Policealnej Szkoły w Chełmie Śląskim, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

i. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

j. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełm Śląski

k. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.