Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 22.01.2018 r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 14.12.2017r.

3. Spotkanie z Kierownikiem GOSiR w sprawach:

- koszty utrzymania obiektu,

- podsumowanie działalności ośrodka za 2017 rok,

- możliwości rozwoju i poszerzenia oferty dla mieszkańców.

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2017r.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018r.

6. Zapoznanie się z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży naszej gminy podczas ferii zimowych.

7. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji, które zostały przeprowadzone na terenie Gminy w 2017 roku.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.