Odpowiedzialna segregacja odpadów

segregacjaartykuł do pobrania

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Chełm Śląski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
PSZOK mieści się przy ul. Techników (teren byłej oczyszczalni ścieków)

 

PSZOK jest czynny

poniedziałek i piątek od 10.00 do 18.00

wtorek, środa,czwartek od 9.00 do 17.00

sobota od 9:00 do 13:00

tel. 506 226 803


Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać bezpłatnie dodatkowo zebrane w sposób selektywny odpady komunalne , w tym:

- (20 01 39, 15 01 02) tworzywa sztuczne

- (15 01 05) opakowania wielomateriałowe

- (20 01 40, 15 01 04) metal

- (20 01 02, 15 01 07) szkło

- (20 01 01, 15 01 01) papier, tektura

- (20 02 01) odpady ulegające biodegradacji (trawa, rozdrobnione części roślin)

- (17 01 07) budowlano- rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 300 kg na posesję na rok (odpady budowlane rozbiórkowe wytworzone ponad normę dostarczane do PSZOK - 0,50 zł za kg (płatne przelewem na rachunek Urzędu Gminy, na podstawie protokołu przyjęcia odpadów ponadnormatywnych dostarczanych do PSZOK ),

- (17 06 04) materiały izolacyjne

- (17 03 80) papa odpadowa

- (16 01 03) zużyte opony w ilości 4 szt z posesji na rok

- (20 03 07) odpady wielkogabarytowe

- (20 01 36) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

- (20 01 33*) zużyte baterie i akumulatory

- (20 01 31*) leki cytotoksyczne i cytostatyczne

- (20 01 11) tekstylia

- (20 01 10) odzież

- (20 01 28) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

- (20 01 26*) oleje i tłuszcze

- (13 02 08*) oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

- (20 03 99) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek ,

- (20 01 21*) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

- (15 01 03) opakowania z drewna


Ponadto w ramach usługi dodatkowej mieszkańcy mogą oddać zużyte opony z ciągników oraz z samochodów ciężarowych - odpłatnie 50,00 zł za 1 szt. z dowodem wpłaty ( usługa może być zrealizowana po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na powyższą usługę w Urzędzie Gminy Chełm Śląski oraz dokonaniu wpłaty na rachunek Urzędu Gminy .

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Odbiór odpadów będzie każdorazowo odnotowywany, dlatego prosimy mieć ze sobą dowód osobisty w celu stwierdzenia zamieszkania na terenie Gminy Chełm Śląski lub zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za dany miesiąc.


UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych ani odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

 

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOK w dniu 30.03.2024 r. (Wielka Sobota)

 


Informujemy mieszkańców gminy Chełm Śląski, ze w dniu 30 marca 2024 (tj. Wielka Sobota) PSZOK będzie otwarty w godzinach od 9:00 do 12:00.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.