Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Chełm Śląski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy ul. Techników (teren byłej oczyszczalni ścieków).


PSZOK jest czynny

poniedziałek i piątek od 10.00 do 18.00

wtorek, środa,czwartek od 9.00 do 17.00

sobota od 9:00 do 13:00

tel. 506 226 803


Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać bezpłatnie dodatkowo zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, w tym:

a) papier,

b) tworzywa sztuczne,

c) odpady opakowaniowaniowe wielomateriałowe,

d) metale,

e) szkło,

f) bioodpadyodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,

parków i cmentarzy zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) zużyte opony w ilości 4 szt z posesji na rok (z wyjątkiem samochodów ciężarowych i ciągników),

n) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 300 kg na posesję na rok (odpady budowlane rozbiórkowe wytworzone ponad normę dostarczane do PSZOK - 0,50 zł za kg (płatne przelewem na rachunek Urzędu Gminy, na podstawie protokołu przyjęcia odpadów ponadnormatywnych dostarczanych do PSZOK),

o) odpady tekstyliów i odzieży.


Ponadto w ramach usługi dodatkowej mieszkańcy mogą oddać zużyte opony z ciągników oraz z samochodów ciężarowych - odpłatnie 50,00 zł za 1 szt. z dowodem wpłaty (usługa może być zrealizowana po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na powyższą usługę w Urzędzie Gminy Chełm Śląski oraz dokonaniu wpłaty na rachunek Urzędu Gminy.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Odbiór odpadów będzie każdorazowo odnotowywany, dlatego prosimy mieć ze sobą dowód osobisty w celu stwierdzenia zamieszkania na terenie Gminy Chełm Śląski lub zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za dany miesiąc.


UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych ani odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.