Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok dla Wójta Gminy Chełm Śląski

Na sesji w dniu 30 maja Rada Gminy Chełm Ślaski jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta oraz udzielenia absolutorium.

Przed głosowaniem, Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie Mienia Gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.Podejmując tzw. uchwałę absolutoryjną Rada Gminy stwierdza, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem dysponował gminnymi środkami.

Drugą uchwałą – jak podkreśla Wójt Stanisław Jagoda – mającą dla niego jeszcze większą wagę, jest uchwała w sprawie wotum zaufania. Dotyczy ona oceny wszystkich, określonych prawem działań Wójta jako Włodarza Gminy a nie tylko wykonania budżetu. Szczególny charakter uchwale nadaje tryb jej podejmowania – inaczej niż w przypadku większości uchwał – uchwała podejmowana jest bezwzględną ilością większości głosów ustawowego składu Rady. Wcześniej Wójt przekazuje Radnym dokument Raport o stanie gminy.

Wójt Stanisław Jagoda po uzyskaniu wotum zaufania i absolutorium podziękował Radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych i współpracownikom z Urzędu Gminy za konstruktywną współpracę i zaangażowanie w wykonaniu swoich obowiązków.

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.