Zaproszenie na LVI Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LVI Sesję,

która odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LIV Sesji z dnia 25.01.2023r.

4. Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji Nadzwyczajnej z dnia 09.02.2023r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027,

c. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Gminy Chełm Śląski,

d. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski,

e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2023 roku,

f. sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Chełm Śląski.

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.