Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na IV Sesję,

która odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 r. o godz. 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z III Sesji z dnia 20.06.2024 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027,

c. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

d. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Chełm Śląski.

5. Wnioski, oświadczenia radnych.

6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

IV Sesja Rady Gminy Chełm Śląski

oglądaj

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.