Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm./ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.ll¹ w/w ustawy zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W myśl art.18 ust. 12 pkt. 5 cytowanej wyżej ustawy nie złożenie oświadczenia o którym mowa w art. art. ll¹ ust. 4 lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w art. ll¹ ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. ll¹ ust. 7 skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 13  przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt. 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Formalności dotyczących złożenia pisemnego oświadczenia oraz naliczenia opłaty należy dokonać w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych - pokój nr 104 (parter) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

U W A G A !!!

W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NIE UISZCZENIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ DO DNIA 31.01.2010r., BĘDĄ COFANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA!!!

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.