Aktualności

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

     Gmina Chełm Ślaski, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zapewnia niepełnosprawnym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do odpowiednich szkół i placówek oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i  opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie.

     W związku z koniecznością zawarcia stosownych umów - z przewoźnikiem i z rodzicami, prosi się rodziców lub opiekunów dzieci o niezwłoczne składanie wniosków w  sprawie zapewnienia dowozu zbiorowego lub o zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2

Wymagane dokumenty:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,

– aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (jeżeli zostało wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),

– potwierdzenie przyjęcia ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora placówki oświatowej,

Do pobrania:

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór rachunku

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.