Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2016r. poz 487/ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W myśl art. 18 ust. 12 pkt 5 w/w ustawy nie złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 11 ust. 4 lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. 11 ust.7 skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Zgodnie z art. 18 ust.13 przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art.18 ust.12 pkt.5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Formalności dotyczących naliczenia opłaty należy dokonać w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych - parter pokój nr 104 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu  32 225 75 03 wew. 29.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.