Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołujęwspólne posiedzenieKomisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 21.06.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu (…) z dnia 24.05.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia (…) z dnia 06.06.br.

4. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

5. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2016 r.

6. Informacja Wójta Gminy na temat projektu wałów i wykupu działek pod budowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Przemszy (zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego).

7. Informacja nt. planu ruchu Zakładów Górniczych na lata 2017-2019 na terenie Gminy Chełm Śląski.

8. Zapoznanie się z planem organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

9. Zapoznanie się z projektami uchwał.

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.