Zaproszenie na na XVIII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XVIII sesję

która odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji z dnia 25.05.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania

z wykonania budżetu gminy Chełm śląski za 2015 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2015 rok Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

e. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Chełm Śląski

f. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Chełm Śląski

g. przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełm Śląski”

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.