Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 6.12.2021 r. o godz. 15.00  w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.                                              

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia … z dnia 22.11.2021r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji B. i G.G. … z dnia 23.11.2021r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

         Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 23.11.2021 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                      

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26.10.2021 r.

3. Zapoznanie się z projektami uchwał.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

       Przewodniczący Komisji

           Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 22.11.2021 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.10.2021 r.

3. Spotkanie z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim

- zapoznanie się z organizacją pracy Biblioteki,

- informacja na temat stanu bibliograficznego Biblioteki,                          

- propozycje do pracy i funkcjonowania Biblioteki.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                      

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                             Marian Cisowski

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 27.10.2021 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27.09.2021 r.

3. Spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

- zapoznanie się z działalnością Zakładu i stanem personalnym,                                

- zapoznanie się z zakresem usług medycznych.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                              

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                              Marian Cisowski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 26.10.2021 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                      

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27.09.2021 r.

3. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji i zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach budżetu na 2021 rok.

4. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

     Krzysztof Zagórski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.