Zaproszenie na XXXV Sesję Nadzwyczajną

 

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXV Sesję Nadzwyczaqjną

która odbędzie się w dniu 15 października br. o godz.14.00

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na XXXIV Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXIV Sesję

która odbędzie się w dniu 30 września br. o godz.14.30

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji z dnia 22.06.2021 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji z dnia 2.07.2021 r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji z dnia 25.08.2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część A

d. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część B

e. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską – część B

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego po umowiezawartej na czas oznaczony do 3 lat

g. odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. Nr XXVIII/149/2021 w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem,użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

7. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Wnioski, oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 27.09.2021 r. o godz. 12.00  w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.                                              

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28.07.2021r.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Wnioski Radnych do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

         Henryk Buchta

Zaproszenie na XXXIII Sesję Nadzwyczajną

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXIII Sesję Nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 25 sierpnia br. o godz.14.30

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

Sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

c. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2021/2022

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.2020.713 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl.  z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 28.07.2021 r. o godz.12.00  w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.                                              

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2021r.

4. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

   i Kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu w sprawie:

- przebudowy DW 934,

- bieżącego utrzymania dróg DW 934 i DW 780.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.