Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 29.03.2022 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji B.i G.G. z dnia 22.02.2022r.

3.Spotkanie z przedstawicielami TAURON Polska Energia S.A.

4.Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 28.03.2022 r. o godz. 15.30 Posiedzenie obędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Owocowa 10 w Chełmie Śląskim.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.02.2022 r.

3.Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim i omówienie zagadnień dotyczących:

- organizacji imprez kulturalno - oświatowych w roku 2021 dla mieszkańców Gminy,

- organizacji stałych form działalności w Gminnym Ośrodku Kultury,

- propozycji w zakresie poprawy organizacji pracy Ośrodka.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zawiadomienie o XL Sesji

Rada Gminy Chełm Śląski

zawiadamia o XL Sesji

która odbędzie się w dniu 23 lutego br. o godz.15.30

w trybie zdalnym

 

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX Sesji z dnia 26.01.2022r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnejw dniu 22.02.2022 r. o godz. 15.30. Posiedzenie obędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem programów eSesja oraz Teams.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji B.i G.G. z dnia 25.01.2022r.

3.Informacja Wójta Gminy na temat planu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie gminy na 2022 rok.

4.Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 21.02.2022 r. o godz. 15.30. Posiedzenie obędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem programów eSesja oraz Teams.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.01.2022 r.

3.Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin działających w Gminie Chełm Śląski:

- informacja dotycząca działalności Stowarzyszenia.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

 Przewodniczący Komisji

                                                                                             Marian Cisowski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.